Дейности

Home / Дейности

ФИРМЕНИ ДЕЙНОСТИ

   Нашите дейности, които посрещат нуждите и се грижат за добрия вид на вашата градина през целия и живот. Всяко растение има различни изисквания и нужди през различните етапи от развитието си, и през различните периоди на годината. Това изисква навременни действия и манипулации, които ще гарантират доброто състояние на вашата градина.

Най-общо тези манипулации са:

 • Абонаментна поддържка.
 • Косене на тревни площи.
 • Аериране, грапене и валиране на тревни площи.
 • Подрязване на декоративни дървета и храстия.
 • Подрязване и оформяне на живи плетове и живи стени.
 • Окопаване и плевене на цветни лехи, дървесно-храстови групи и дървета.
 • Пролетно почистване на градини.
 • Почистване и отстраняване на сухите листа и клонки.
 • Затревяване на зелени площи със специализирани тревни смески и с тревни чимове.
 • Торене по график няколко пъти месечно.
 • Третиране с хербициди и инсектициди против различни заболявания.
 • Поливане и пулверизиране на интериорната растителност.
 • Подготовка на терена.
 • Изграждане на алеите.
 • Полагане на тревен чим. 
 • Валиране на тревния килим.
 • Засаждане на дървесно-храстовите групи.
 • Засаждане на живи плетове.
 • Засаждане на цветя.

Изготвя се индивидуален план за конкретния обект.